Hôm nay Hôm qua
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
DOJI HN 56,500,000 57,950,000 56,500,000 57,950,000
DOJI SG 56,500,000 57,900,000 56,500,000 57,900,000
MARITIME BANK 56,300,000 57,700,000 100k 56,300,000 57,600,000
Phú Qúy SJC 56,800,000 100k 57,600,000 100k 56,700,000 57,500,000
VIETINBANK GOLD 56,700,000 50k 57,420,000 50k 56,650,000 57,370,000
SJC TP HCM 56,700,000 50k 57,400,000 50k 56,650,000 57,350,000
SJC Hà Nội 56,700,000 50k 57,420,000 50k 56,650,000 57,370,000
SJC Đà Nẵng 56,700,000 50k 57,420,000 50k 56,650,000 57,370,000

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất