Hôm nay Hôm qua
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
DOJI HN 55,400,000 56,600,000 55,400,000 56,600,000
DOJI SG 55,650,000 56,100,000 55,650,000 56,100,000
MARITIME BANK 55,200,000 56,500,000 55,200,000 56,500,000
Phú Qúy SJC 55,800,000 56,180,000 55,800,000 56,180,000
VIETINBANK GOLD 55,850,000 56,270,000 55,850,000 56,270,000
SJC TP HCM 55,700,000 56,100,000 55,700,000 56,100,000
SJC Hà Nội 55,700,000 56,120,000 55,700,000 56,120,000
SJC Đà Nẵng 55,700,000 56,120,000 55,700,000 56,120,000

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất