Hôm nay Hôm qua
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán
DOJI HN 54,650,000 55,500,000 54,650,000 55,500,000
DOJI SG 54,700,000 55,450,000 54,700,000 55,450,000
BẢO TÍN MINH CHÂU 54,810,000 55,350,000 54,810,000 55,350,000
MARITIME BANK 54,100,000 55,500,000 54,100,000 55,500,000
Phú Qúy SJC 54,800,000 55,400,000 54,800,000 55,400,000
VIETINBANK GOLD 54,800,000 55,520,000 54,800,000 55,520,000
SJC TP HCM 54,850,000 55,500,000 54,850,000 55,500,000
SJC Hà Nội 54,850,000 55,520,000 54,850,000 55,520,000
SJC Đà Nẵng 54,850,000 55,520,000 54,850,000 55,520,000

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất