Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
10:2012:0015:2017:0020:20
Tenet NC16·2h30'·
09:0013:2018:0020:00
Xứ Sở Phép Thuật TheMagicKids-ThreeUnlikelyHeroes·P·1h37'·
09:2011:1014:4018:15
Dị Nhân Thế Hệ Mới TheNewMutants·NC16·1h34'·
11:4013:4016:1020:40
Xin lưu ý: Thông tin được tổng hợp từ Website: www.moveek.com.