Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
10:3011:4013:0014:1015:2016:4017:4018:5520:0021:1522:15
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:3017:5020:1022:25
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
14:4021:30
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
12:3020:45
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
20:30
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
16:50
Cơn Mưa Tình Đầu ClassicAgain·NC16·2h3'·
18:10
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
16:2018:3020:0021:20
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
21:50
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
19:30
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
14:4516:1017:0018:2019:1521:30
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
20:30
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
15:30
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
19:45
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
17:35
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
21:40
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
13:1514:3016:2018:2520:30
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
16:0520:15
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
18:1020:00
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
18:45
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
16:45
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
15:4517:5019:0020:0021:05
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
16:35
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
18:3519:2020:30
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
17:3021:15
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
15:30
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
17:00
Nhím, Sóc và Viên Đá Thần Kỳ Latte&theMagicWaterstone·P·1h29'·
16:2018:1020:00
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
11:0511:5513:1014:0515:1516:1017:2018:1518:3020:2020:3522:25
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
11:0013:0015:0017:0019:0021:00
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
12:5014:4516:4517:00
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
11:0012:5014:4016:3018:2020:1022:00
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
16:3018:4519:2520:4521:25
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
11:0018:45
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
15:0016:3017:5520:20
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:2017:2520:10
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
15:0519:4018:55
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
18:55
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
15:4520:45
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
17:05
Ông Kẹ (2020) Achoura·NC18·1h30'·
17:00
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
15:3017:4520:0021:0022:15
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
16:3019:00
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
20:20
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
18:50
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
18:1522:25
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
16:10
Nhím, Sóc và Viên Đá Thần Kỳ Latte&theMagicWaterstone·P·1h29'·
17:00
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
14:5519:0021:05
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:1017:10
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
17:0018:2520:10
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
16:3019:0020:25
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
17:0021:25
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
14:0016:2018:4020:0521:0021:30
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
14:3517:5019:1020:25
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
16:55
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
18:4520:55
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
16:3021:25
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
18:15
Nhím, Sóc và Viên Đá Thần Kỳ Latte&theMagicWaterstone·P·1h29'·
16:05
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
16:3518:4019:5020:50
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
21:00
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
15:30
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
21:25
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
19:00
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
11:3020:10
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
14:5015:5516:5518:0019:0020:0021:05
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
16:2018:2520:30
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
19:1020:15
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
17:1521:15
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
15:15
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
14:30
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
17:1519:40
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:30
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
20:00
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
20:10
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
18:00
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
17:50
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
13:5016:0018:1019:4020:2021:5022:30
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
13:3016:5520:15
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
15:3019:00
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
13:3522:20
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
17:30
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
12:1014:0015:1017:3018:30
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
11:3012:5019:5520:50
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
13:2014:3017:1020:4021:1516:2017:5019:45
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
11:5015:5019:15
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
13:40
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
15:05
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
14:1016:1517:4519:3020:0021:1022:05
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:0016:0518:3520:1022:05
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
14:0518:0520:05
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
17:1519:1522:15
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
20:35
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
18:10
Nhím, Sóc và Viên Đá Thần Kỳ Latte&theMagicWaterstone·P·1h29'·
16:20
Cơn Mưa Tình Đầu ClassicAgain·NC16·2h3'·
14:0015:15
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
16:1017:5019:4020:3021:40
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:1519:10
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
17:4019:50
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
17:20
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
15:4521:45
Kẻ Xâm Nhập Intruder·NC18·1h42'·
12:0513:4514:1515:5016:2018:2519:1520:0020:3021:4022:1522:35
Phi Vụ Bão Tố ForceofNature·NC18·1h31'·
15:0517:1018:1521:50
Sói 100% 100%Wolf·P·1h25'·
13:0016:1018:0019:40
Đêm Sống Còn SurvivetheNight·NC18·1h29'·
14:1021:25
Tiếng Vọng Từ Địa Ngục TheVoices·NC16·1h36'·
12:1022:40
Trùng Quỷ Đại Dương SeaFever·NC18·1h35'·
11:50
Cơn Mưa Tình Đầu ClassicAgain·NC16·2h3'·
17:10

Tổng hợp lịch chiếu phim rạp CGV nhanh chóng, chính xác và chi tiết theo giờ, từng cụm rạp CGV và lịch chiếu online 24/24. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

CJ CGV là một chuỗi rạp chiếu phim multiplex lớn nhất tại Hàn Quốc, và cũng có chi nhánh ở các quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. CGV được viết tắt từ 3 chữ cái bắt đầu của các từ: Cultural, Great và Vital. Wikipedia

Rạp chiếu phim CGV là một trong những cụm rạp mang tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhằm mang lại cho người hâm mộ điện ảnh chất lượng cao.

Xin lưu ý: Thông tin được tổng hợp từ Website: www.moveek.com.