Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
13:1017:10
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
10:4013:2015:5018:2021:05
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
11:1015:1019:10
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
10:4016:10
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
12:40
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
14:1018:15
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
17:25
Tenet NC16·2h30'·
12:4020:15
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
11:50
Bẫy Trăng Máu Hunter'sMoon·NC18·1h21'·
15:40
Xứ Sở Phép Thuật TheMagicKids-ThreeUnlikelyHeroes·P·1h37'·
15:20
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
11:4514:2016:5019:2021:55
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
18:05
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
20:15
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
15:5019:05
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
17:55
Tenet NC16·2h30'·
16:35
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
17:40
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
15:50
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
15:5518:3021:05
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
16:3018:1520:15
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
17:2521:35
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
20:00
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
15:20
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
17:50
Tenet NC16·2h30'·
14:4017:3520:30
Xứ Sở Phép Thuật TheMagicKids-ThreeUnlikelyHeroes·P·1h37'·
19:30
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
21:15
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
18:40
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
17:0520:35
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
19:30
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
16:45
Tenet NC16·2h30'·
13:35
Xứ Sở Phép Thuật TheMagicKids-ThreeUnlikelyHeroes·P·1h37'·
15:00
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
21:15
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
16:2520:20
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
14:4520:10
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
17:3019:1020:50
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
14:15
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
15:10
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
18:30
Tenet NC16·2h30'·
17:10
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
12:2013:1515:1017:0519:0020:1020:55
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
11:3013:5516:2022:00
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
11:4013:2515:1016:5018:4520:25
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
11:1013:0515:0016:5518:5523:00
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
14:1016:0017:5019:40
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
22:45
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
21:30
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
11:2013:4016:0018:2020:4022:0522:35
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
18:20
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
18:3520:00
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
15:0019:00
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
20:45
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
17:35
Tenet NC16·2h30'·
15:15
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
15:20
Xứ Sở Phép Thuật TheMagicKids-ThreeUnlikelyHeroes·P·1h37'·
17:00
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
16:1520:40
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
16:0019:10
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
16:50
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
14:0018:1020:15
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
15:40
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
17:50
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
14:45
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
22:10
Tenet NC16·2h30'·
21:15
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
16:35
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
16:1518:1020:05
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
19:1021:35
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
15:4017:2519:1020:50
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
16:45
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
15:3019:20
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
13:25
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
17:3018:1520:05
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
16:00
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
13:30
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
21:40
Tenet NC16·2h30'·
18:35
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
13:1515:5021:50
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
17:00
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
14:25
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
16:0518:0019:00
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
20:50
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
12:00
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
16:50
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
13:40
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
13:3515:4517:5019:5021:50
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
10:5014:1022:15
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
13:1015:1519:30
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
12:2016:50
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
12:1017:0021:25
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
10:1517:20
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
14:50
Tenet NC16·2h30'·
11:0017:10
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
14:25
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
20:15
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
13:3019:2521:45
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
17:4519:30
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
22:10
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
18:25
Tenet NC16·2h30'·
13:4016:35
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
13:15
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
15:25
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
17:20
Dạ Quỷ Rừng Sâu TheWidow·NC18·1h20'·
20:00
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
15:55
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
14:2016:5019:1521:45
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
14:1017:5019:35
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
16:40
Tenet NC16·2h30'·
14:00
Bẫy Trăng Máu Hunter'sMoon·NC18·1h21'·
22:45
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
21:20
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
12:3016:3521:40
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
13:5520:15
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
18:10
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
17:10
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
15:10
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
19:40
Tenet NC16·2h30'·
13:30
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
11:3015:5017:3519:15
Break The Silence: The Movie P·1h31'·
13:00
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
11:0014:0015:20
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
10:5512:5014:4016:3020:15
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
11:2513:4515:0518:1020:0522:30
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
11:1512:5514:3516:1518:0019:4520:3021:25
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
17:2523:10
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
13:1018:25
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
16:05
Tenet NC16·2h30'·
17:10
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
12:3014:5022:05
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
16:10
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
18:3520:30
Mượn Xác TheUnfamiliar·NC18·1h29'·
18:1522:25
Vì Sao Đưa Bạn Tới JungleBeat:TheMovie·P·1h24'·
16:25
Break The Silence: The Movie P·1h31'·
14:15
Ác Quỷ Đối Đầu 다만악에서구하소서·NC18·1h44'·
14:2020:2022:15
Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký BigfootFamily·P·1h37'·
16:0517:50
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch Greenland·NC16·1h59'·
14:1016:4019:1021:40
TURU: Gà Tây Mê Quẩy TURU-THEWACKYHEN·P·1h20'·
14:2016:0519:45
Dinh Thự Xác Sống MurdersAtTheHouseOfDeath·NC18·1h59'·
14:20
Chiếc Balo Đẫm Máu RangeRunners·NC18·1h51'·
20:15
Tenet NC16·2h30'·
17:10
Bà Tôi Là Công Chúa OH!MyGran·NC16·1h49'·
18:0021:30
Bẫy Trăng Máu Hunter'sMoon·NC18·1h21'·
22:30
Xứ Sở Phép Thuật TheMagicKids-ThreeUnlikelyHeroes·P·1h37'·
14:00
Doctor Strange: Phù Thủy Tối Thượng DoctorStrange·NC16·1h55'·
16:50

Tổng hợp lịch chiếu phim rạp CGV nhanh chóng, chính xác và chi tiết theo giờ, từng cụm rạp CGV và lịch chiếu online 24/24. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

CJ CGV là một chuỗi rạp chiếu phim multiplex lớn nhất tại Hàn Quốc, và cũng có chi nhánh ở các quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. CGV được viết tắt từ 3 chữ cái bắt đầu của các từ: Cultural, Great và Vital. Wikipedia

Rạp chiếu phim CGV là một trong những cụm rạp mang tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhằm mang lại cho người hâm mộ điện ảnh chất lượng cao.

Xin lưu ý: Thông tin được tổng hợp từ Website: www.moveek.com.