Hanoitoplist giúp bạn tổng hợp nhanh lịch cắt điện tại Hà Nội hôm nay và ngày mai để tiện theo dõi và chủ động trong sinh hoạt, sản xuất hàng ngày. Có đầy đủ quận huyện của Hà Nội!

Lịch cúp(cắt) điện tại Hà Nội

Chọn ngày bạn muốn xem!
Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 12/04/2021

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 Từ 00:00 Đến 08:00 Không icon-success"> Đã duyệt
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 Từ 07:00 Đến 11:30 Từ 96 -134 Lò Đúc, số 125 Lò Đúc , toàn bộ ngõ 102,108, TT 100 Lò Đúc.  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 12/04/2021 Từ 07:30 Đến 11:00 Từ M21, M25 dãy 5 tầng Mai Hương, Phố Bùi Ngọc Dương  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 13/04/2021

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 14/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/04/2021 Từ 07:00 Đến 14:00 Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 32 phố Nguyễn Tư Giản, từ số 33 đến số 61, từ số 34 đến số 62 phố Nguyễn Tư Giản, từ số 63 đến số 121, từ số 64 đến số 110 phố Nguyễn Tư Giản.  Đã duyệt
14/04/2021 Từ 07:00 Đến 08:30 Khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Sở Giao dịch (110 Cầu Gỗ)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 14/04/2021 Từ 09:00 Đến 11:30 Khách hàng Công ty TNHH Duy Hoàng Minh (19B Hạ Hồi)  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 15/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 15/04/2021 Từ 08:00 Đến 14:30 Từ số 973 đến số 1081 đường Hồng Hà, từ số 1009 đến số 1059 đường Hồng Hà, từ số 971 đến số 1009 đường Hồng Hà, từ số 1081 đến số 1105 đường Hồng Hà, từ số 1105 đến số 1121 đường Hồng Hà  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 16/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/04/2021 Từ 07:00 Đến 09:00 Từ số 277 đến số 307, từ số 256 đến số 294 phố Phúc Tân, từ số 1 đến số 107, từ số 2 đến số 82 ngõ 305 phố Phúc Tân, từ số 305 đến số 325, từ số 294 đến số 298 phố Phúc Tân, từ số 557 đến số 575 đường Hồng Hà  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 16/04/2021 Từ 08:00 Đến 14:30 Từ số 695 đến số 725, từ số 458 đến số 528 phố Bạch Đằng, từ số 470 đến số 456 ngõ 488 phố Bạch Đằng , từ số 1 đến số 63 phố Vạn kiếp , ngõ 43 phố Vạn Kiếp  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 17/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/04/2021 Từ 07:00 Đến 09:00 Khách hàng Viện kiểm nghiệm Thuốc Trung Ương (48 Hai Bà Trưng)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/04/2021 Từ 07:00 Đến 09:00 Khách hàng Văn phòng Bộ khoa học và công nghệ (39 Trần Hưng Đạo)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/04/2021 Từ 09:00 Đến 12:30 Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao ốc Á Châu (6 Nhà Thờ)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 17/04/2021 Từ 09:30 Đến 11:00 Khách hàng Tổng Công ty giấy Việt Nam - Công ty TNHH (25 Lý Thường Kiệt)  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 18/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/04/2021 Từ 08:00 Đến 14:30 Từ số 897 đến số 913 đường Hồng Hà, từ số 2 đến số 40, từ số 1 đến số 41 ngõ 2 phố Cầu Đất, từ số 849 đến số 877 đường Hồng Hà, từ số 823 đến số 849 đường Hồng Hà, từ số 877 đến số 897 đường Hồng Hà  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/04/2021 Từ 08:30 Đến 12:00 Khách hàng Trung tâm Thương mại Opera (Số 6 Tràng Tiền)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/04/2021 Từ 08:30 Đến 09:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/04/2021 Từ 09:30 Đến 10:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/04/2021 Từ 10:30 Đến 11:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 18/04/2021 Từ 11:30 Đến 12:30 Không mất điện khách hàng  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 19/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 19/04/2021 Từ 06:00 Đến 10:00 Từ 25 đến số nhà 61 phố Hàm Long, từ số 1đến số nhà 39 Phố Huế, TT A2 phố Trần Quốc Toản; Từ số 61 đến số nhà 65 phố Hàm Long, từ số 53 đến số nhà 57, từ số 62 đến số nhà 66 phố Bà Triệu  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 19/04/2021 Từ 07:00 Đến 15:30 Từ số 1 đến số 43, từ số 2 đến số 30 phố Bảo Linh, từ số 413 đến số 451 đường Hồng Hà, từ số 453 đến số 491 đường Hồng Hà  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 20/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 20/04/2021 Từ 08:00 Đến 14:30 Từ số 75 đến số 97 phố Nguyên Khiết, 90 đến số 118 phố Nguyên Khiết, từ số 103 đến số 105 phố Nguyên Khiết, từ số 70 đến số 90 phố Nguyên Khiết  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 21/04/2021

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 22/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/04/2021 Từ 07:00 Đến 15:30 Từ số 55 đến số 95 phố Phúc Tân, từ số 2 đến số 28 phố Thanh Yên, từ số 40 đến số 60 phố Phúc Tân, từ số 1 đến số 35 phố Thanh yên, từ số 15 đến số 55, từ số 12 đến số 40 phố Phúc Tân, ngõ 373 đường Hồng Hà, từ số 9 đến số 15 phố Phúc Tân; Từ số 1 đến số 15, từ số 2 đến số 12 phố Phúc Tân, từ 1 đến số 83, từ số 2 đến số 74 ngách 3/20 phố Phúc Tân, từ số 11 đến số 41, từ số 14 đến số 48 ngõ 301 đường Hồng Hà, từ số 43 đến số 51, từ số 30 đến số 48 Phố Thanh Yên  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 22/04/2021 Từ 08:00 Đến 14:30 Từ số 1 đến số 55, từ số 2 đến số 40 ngõ 383 phố Phúc Tân, từ số 298 đến số 322, từ số 311 đến số 339 phố Phúc Tân, từ số 324 đến số 360, từ số 329 đến số 383 phố Phúc Tân, từ số 389 đến số 405, từ số 360 đến số 366 phố Phúc Tân  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 23/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/04/2021 Từ 06:00 Đến 14:00 Từ số 87 đến số 91 phố Lý Thường Kiệt ; Ngõ 87, Ngõ 91 phố Lý Thường Kiệt  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 23/04/2021 Từ 14:00 Đến 16:00 Khách hàng Công ty TNHH Khách sạn CITITEL Hà Nội (13-15 Tông Đản)  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 24/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 24/04/2021 Từ 08:00 Đến 14:30 Ngõ 114 phố Hàm Tử Quan, từ số 70 đến số 114 phố Hàm Tử Quan , từ số 53 đến số 59 phố Bạch Đằng, từ số 1 đến số 10 ngõ 53 phố Bạch Đằng  Đã duyệt

Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 25/04/2021

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2021 Từ 08:30 Đến 10:30 Khách hàng Trung tâm tập huấn và Cung ứng dịch vụ cơ sở 1 (20 Hàng Tre)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2021 Từ 08:30 Đến 10:30 Khách hàng Trung tâm tập huấn và Cung ứng dịch vụ Cơ sở I (20 Hàng Tre)  Đã duyệt
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 25/04/2021 Từ 10:30 Đến 12:30 Khách hàng Công ty TNHH MTV Đầu tư Bảo Việt (8 Lê Thái Tổ)  Đã duyệt