Hà Nội

Hiện tại

32°

Mây rải rác

Nhiệt độ: 27° - 35°

Độ ẩm: 66%

16/06

28° - 37°

Mây rải rác

17/06

28° - 37°

Mây rải rác

18/06

29° - 38°

Mây rải rác

19/06

29° - 39°

Mây rải rác

20/06

30° - 39°

Mây rải rác

21/06

28° - 38°

Nhiều mây